Leg Psykolog Tomas Sjökvist

Jag är legitimerad psykolog med bred erfarenhet från privat verksamhet, psykiatri och vuxenhabilitering. Jag är utbildad inom både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag tar emot dig som till exempel har problem med stress, ångest, depression, tvångssyndrom, nedstämdhet, oro, panikattacker, trauma eller på annat sätt är i behov av psykologisk behandling. Jag arbetar utifrån beprövad erfarenhet och forskning för att hjälpa dig. Vi börjar alltid med ett bedömningssamtal så att vi tillsammans kan avgöra vilken hjälp du är i behov av.

MIN BAKGRUND

Jag har primärt arbetat inom psykiatrin där jag har träffat och behandlat personer med depression, ångest, tvångssyndrom, emotionell instabilitet och personlighetssyndrom. Jag har genomfört utredningar gällande bipolaritet, personlighetssyndrom, autism och ADHD. Jag har även erfarenhet från vuxenhabiliteringen med vägledning och handledning till boenden, skolor samt föräldrastöd och individuellt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Utöver det så har jag erfarenhet från privat verksamhet - vårdvalsterapi, individuell terapi och parterapi.

TVÅNGSSYNDROM (OCD)

Jag är särskilt intresserad av behandlingar för tvångssyndrom (OCD). Om du eller någon anhörig till dig lider av fysiska eller mentala tvång (t.ex. rädsla för smuts, brand eller fastnar du i tankar kring katastrofer etc.) hör av dig. Tvångssyndrom (OCD) innebär ofta ett stort lidande för dig och dina anhöriga - tveka inte att söka hjälp.

VEM RIKTAR JAG MIG TILL?

 • Vuxna och ungdomar

 • Individuell terapi (KBT och PDT) och parterapi 

 • Vårdvalsterapi - inriktning PDT

 • Handledning - grupper, företag, organisationer

 • Föräldrastöd

REMISS FÖR TERAPI FRÅN VÅRDCENTRAL? 

JAG ÄR PÅ FÖRÄLDRALEDIGHET UNDER JULI MÅNAD OCH BÖRJAN AV AUGUSTI OCH ÄR DÄRFÖR INTE LIKA TILLGÄNGLIG. Har du fått remiss för att gå till psykolog från din vårdcentral? Jag tar emot remisser för vårdval med inriktning PDT (Psykodynamisk terapi). Välkommen att skicka in din remiss eller kontakta din vårdcentral och be dem att skicka in. Har du fått en remiss från vårdcentral men är osäker på vilken inriktning det gäller och du vill gå till mig - kontakta mig så ser vi om vi kan lösa det 

KBT

Jag erbjuder privat KBT-behandling  och har lång erfarenhet av att arbeta utifrån denna behandlingsmetod för svårigheter så som paniksyndrom, tvångssyndrom, depression, ångestproblematik, stressproblematik. Jag har arbetat med KBT i behandlingsgrupper inom öppenvårdspsykiatri, inom vårdvalsterapi, för personer med autism och samtidig psykisk ohälsa. Jag har vana av arbeta med anpassad KBT för personer med autismdiagnos.

UTBILDNING

 • Psykologprogrammet Lunds universitet och Uppsala universitet

 • Autism Diagnostic Observation Schedule - 2nd ,  Autism Diagnostic Interview-Revised 

 • Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning - Karolinska Institutet

 • Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv - Karolinska Institutet

 • Beteendeinriktad handledarutbildning - specialistkurs

 • Intensive short-term dynamic psychotherapy: PRE-CORE

KONTAKTA MIG MED DIN FRÅGA HÄR

Namn E-post Meddelande Telefonnummer Skicka in